Afect - niestandardowe nośniki reklamy

Reklama outdoor - sieć bilbordów

Reklama wielkoformatowa

Polecamy 60 atrakcyjnych lokalizacji naszych bilbordów przy głównych trasach Polski.
Umiejscowienie przy drogach o największym natężeniu ruchu, starannie wybrane lokalizacje poza terenem zabudowanym, w możliwie minimalnej zgodnej z przepisami odległości od krawędzi jezdni, gwarantują dużą zauważalność. Najem średnioterminowy na nasze nośniki reklamy zewnętrznej pozwala na minimalizację kosztu jednostkowego ekspozycji do naprawdę bardzo atrakcyjnego poziomu. Nietypowy kształt i wymiar tablicy 1,5 x 6,0 m + zastosowanie elementów przestrzennych.
Dodatkowo zwiększa atrakcyjność i zauważalność.

Rok ekspozycji w cenie 2 miesięcznej kampanii? - Zapytaj o wycenę, będziesz mile zaskoczony.